Klaagmuur

De Klaagmuur is een Joods heiligdom in Oost-Jerusalem. Het is de westelijke muur van de tweede Joodse tempel die op de Tempelberg heeft gestaan en die tijdens de Joodse opstand in 70 door de Romeinen is verwoest. Omdat de Joodse mensen vaak bij de muur stonden te klagen over de verloren tempel en de diaspora werd de muur door niet-Joden de Klaagmuur genoemd. Joodse mensen noemen het de Westmuur.

Voor Joden is de Tempelberg de meest heilige plaats, het heilige der heiligen. Het is de Joden op religieuze gronden echter verboden de berg te betreden voordat de nieuwe Messias is gekomen. Omdat de muur het dichtst bij de Tempelberg is als men kan komen wordt de muur als heilig beschouwd. De mensen bidden bij de muur, lezen er uit de Tenach en steken briefjes met gebeden en wensen in de kieren tussen de stenen.

Voor moslims is de muur eveneens heilig omdat zij geloven dat Mohammed het mythische dier Buraq, waarop hij naar de hemel vloog, hier had vastgebonden. Moslims zien de muur daarom als een poort naar de hemel.

De Klaagmuur is toegankelijk voor iedereen. Toeristen kunnen de muur benaderen en er een wensbriefje in achterlaten. Uiteraard moet je fatsoenlijk gekleed zijn en voor mannen is het dragen een keppeltje verplicht. Er zijn aparte gedeelten voor mannen en vrouwen.

previous arrow
next arrow
Slider