Nieuw Land Nationaal Park

Nationaal Park Nieuw Land is een 290km2 groot natuurgebied in Flevoland. Het park is opgericht in 2018 en bestaat uit de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, de Marker Wadden en een gedeelte van het Markermeer. De mogelijkheden om het park te bezoeken zijn beperkt. Dit is enerzijds omdat ruim 75% van de oppervlakte uit water bestaat en anderzijds omdat een groot gedeelte

Meer lezen

Drents-Friese Wold Nationaal Park

Het Drents-Friese Wold is een Nationaal Park op de grens van Drenthe en Friesland. Het gebied is 61 km2 groot en bestaat voornamelijk uit bos, heide en stuifzanden. Het bijzondere landschap is ontstaan doordat boeren uit de omgeving hier eeuwenlang hun schapen hebben laten grazen en doordat er plaggen werden afgestoken om hutten mee te bouwen. In de afgelopen eeuw

Meer lezen

Drentsche Aa Nationaal Park

Nationaal Park de Drentschse Aa is een natuurgebied in de provincie Drenthe. Het park is in 2002 opgericht om het prachtige landschap in het stroomgebied van de beek de Aa te beschermen. Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, zoals het park voluit heet, is 100km2 groot en omvat 16 dorpen. De Aa is ontstaan aan het einde van de

Meer lezen

Alde Feanen Nationaal Park

Alde Feanen is een nationaal park in de provincie Friesland. Het park is opgericht in 2006, is 4000 hectare groot en beschermd het laagveenmoeras rondom het plaatsje Earnewald. De naam is Fries en betekent zoiets als De Oude Veengronden. De veenwinning in het gebied begon in de 12e eeuw. De turf werd toen vooral lokaal gebruikt. Vanaf de 16e eeuw

Meer lezen

Weeribben-Wieden Nationaal Park

Nationaal Park Weeribben-Wieden is een beschermd natuurgebied in het noordwesten van de provincie Overijssel. Het park bestaat uit twee natuurgebieden: De Weeribben in het noorden en De Wieden in het zuiden, en is zo’n 105 km2 groot. Het gebied is een van de grootste laagveen moerasgebieden van Europa. Het park is opgericht in 1992 en uitgebreid in 2009. In het

Meer lezen

Veluwezoom Nationaal Park

Het Nationaal Park Veluwezoom is 5000 hectare groot en bestaat vooral uit bos en heide. Al in 1930 werd het gebied aangewezen als Nationaal Park en het was hiermee het eerste natuurgebied in Nederland met deze status. Het park is voor Nederlandse begrippen behoorlijk heuvelachtig en op een aantal plaatsen heb je een mooi uitzicht, zoals bij de centraal in

Meer lezen

Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug bestaat uit een stuwwal die zo’n 15.000 jaar geleden tijdens de ijstijd is gevormd door een gletsjer. De stuwwal loopt van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Naardermeer bij Huizen. Het zuidoostelijke gedeelte is in 2003 uitgeroepen tot Nationaal Park. Met een oppervlakte van zo’n 100km2 is het een van de grootste nationale parken van Nederland.

Meer lezen

De Biesbosch Nationaal Park

Natuurgebied De Biesbosch is ontstaan in de 12e eeuw toen men een aantal kleine rivieren omleidde om landbouwgrond beschikbaar te maken. Doordat de dijken slecht werden onderhouden braken deze tijdens de Sint Elisabethsvloed in 1421 door. Enkele tientallen dorpen kwamen onderwater te staan en een paar duizend mensen verdronken. Het gebied vormde vanaf dat moment een binnenzee die bij laagwater

Meer lezen

De Zoom en Kalmthoutseheide

Grenspark De Zoom en Kalmthoutseheide is een natuurgebied van zo’n 38 km2 op de grens tussen Nederland en België. Het Nederlandse deel is een Nationaal Park en het Belgische deel is uitgeroepen tot Staatsreservaat. Het is een zeer mooi gebied met grote open heidevelden, een aantal vennen, stuifduinen en bos. Het Belgische deel trekt de meeste bezoekers. Bij bezoekerscentrum De

Meer lezen

Zuid-Kennemerland Nationaal Park

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een 38 km2 groot beschermd stuk duingebied ten westen van Haarlem. Het gebied wordt beheerd door PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN en de omliggende gemeenten Velsen, Haarlem en Zandvoort. In het park komen veel verschillende dieren voor. Uiteraard de gebruikelijke duindieren zoals konijnen, vossen, herten en een groot aantal verschillende vogels, maar er zijn ook speciale dieren

Meer lezen